xếp dỡ hàng hóa năm 2021

slide-show slide-show slide-show slide-show slide-show slide-show slide-show
XẾP DỠ HÀNG HOÁ NĂM 2021
Quá trình xếp dỡ hàng hoá trong vận tải bao gồm :
Thời gian làm giấy tờ thủ tục hàng hoá
Thời gian đưa xe vào điểm xếp và dỡ.
Thời gian xe chờ xếp và dỡ hàng hoá.
Thời gian xếp và dỡ hàng hoá.
Trong 1 ngày làm việc, thời gian xếp dỡ càng ngắn thì thời gian xe lăn bánh
càng lớn và ngược lại. Do đó, thời gian xếp dỡ có ảnh hưởng đến năng suất vận tải. Vì
vậy, trước khi tiến hành công tác vận tải đối với những tuyến mới cần phải tìm hiểu tình
hình xếp dỡ ở các điểm lấy và trả hàng.
-Trách nhiệm của ngưới lái xe trong quá trình xếp dỡ.
Lái xe có trách nhiệm thực hiện các khâu trong quá trình xếp dỡ, đảm bảo thực
hiện liên tục khắc phục thời gian lãng phí không cần thiết, đảm bảo an toàn cho xe và
hàng hoá khi xếp dỡ và vận chuyển.
Theo dõi, nắm chắc số lượng và chất lượng hàng hoá trên xe đúng hoá đơn xuất
kho và địa chỉ giao hàng.
Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, hàng hoá phải được bố trí đều,
đảm bảo độ cân bằng của xe, không được xếp lệch về một phía, khi xếp dỡ các loại hàng
kiện nhỏ, không quăng quật, hoặc ném mạnh
hòm kiện.Phải thực hiện đúng yêu cầu ký hiệu ghi ngoài kiện hàng, trường hợp phải
xếp hàng chung với các lượng hàng có trọng lượng lớn thì loại hòm kiện nhỏ phải xếp
lên trên, không được xếp hàng nặng có kích thước lớn trên hòm hàng nhẹ có kích thước
nhỏ.
Đối với bao hàng ( 50kg-100kg) phải xếp theo kiểu bậc thang từ phía trước về
phía sau xe theo hàng ngang. Xếp như vậy đảm bảo các bao hàng néo giữ lẫn nhau, khi
xe chạy không xô và rơi hàg ra ngoài. Mặt khác, xếp như vậy kiểm tra số bao hàng xếp
trên xe được dễ dàng.
Hàng hoá xếp trên các xe phải được chằng buộc để tránh rơi vãi, mất mát trong
quá trình vận chuyển. Đối với từng loại àng, chiều cao của hàng hoá phải phù hợp với
chiều cao thành xe, chiều cao xếp hàng tối đa trên ôtô phải đảm bảo đúng quy định.
Giấy từ về hàng hoá phải đầy đủ và bảo đảm cơ sở pháp lý.
Hiện nay trách nhiệm bảo quản hàng hoá trong quá trình vận tải thực hiện theo 2
phương thức :
+Chủ hàng uỷ nhiệm cho lái xe bảo quản hàng hoá từ điểm giao đến điểm nhận,
lái xe phải chịu trách nhiệm hoà toàn về số lượng và chất lượng hàng hoá.
+Trường hợp quá trình vận tải có người áp tải hàng hoá đi theo thì trách nhiệm
bảo quản, giao nhận hàng hoá do chủ hàng chịu trách nhiệm. Trong quá trình vận
chuyển, dù có áp tải hay không áp tải, người lái xe phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
đối với hàng hoá vận chuyển trên xe, phối hợp với người áp tải để quản lý an toàn hàng
hoá trong quá trình vận chuy
Giới thiệu