Khách hàng của công ty

slide-show slide-show slide-show slide-show slide-show slide-show slide-show
Khách hàng

Với xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực dịch vụ vận tải, buộc công ty phải vận chuyển đa dạng các loại hình hàng hóa.

Các doanh nghiệp mà công ty đã và đang hợp tác:

- Các công ty Cố Phần

- Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước

- Các doanh nghiệp nhà nước

Các mặt hàng công ty đã và đang vận chuyển: Nhựa, hóa chất, bao bì, cáp điện, máy móc, bột mì, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng, nguyên phụ liệu may mặc....